VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 22:13

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn