VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 22:7

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn