VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 25:11

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn