VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 26:3

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Roi nẹt dùng cho ngựa, hàm thiết để cho lừa, Còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn