VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 26 | Châm-ngôn 27 | Châm-ngôn 28 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 27:12

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bèn lo ẩn núp mình; Còn kẻ ngu muội cứ đi qua, và phải mang lấy tai vạ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn