VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 29:13

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn