VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 30:21-22

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốn điều, nó chẳng chịu nổi được: 22 Là tôi tớ khi được tức vị vua; Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn