VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 3:29-30

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì người ăn ở bình yên bên con. 30 Nếu không có làm điều hại cho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn