VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:14-19

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác. 15 Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. 16 Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. 17 Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng. 18 Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. 19 Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn