VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:20-22

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. 21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. 22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn