VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:23

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn