VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 6 | Nhã-ca 7 | Nhã-ca 8 | Ê-sai

Nhã-ca 7:10-13

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Tôi thuộc về lương nhân tôi, Sự ước ao người hướng về tôi. 11 Hỡi lương nhân tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, Ở đêm nơi hương thôn. 12 Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy, Đi đến vườn nho, đặng xem thử nho có nứt đọt, Hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng: Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng. 13 Trái phong già xông mùi thơm nó; Và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và cũ; Hỡi lương nhân tôi, tôi đã để dành trái ấy cho chàng!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn