VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 28 | Ê-sai 29 | Ê-sai 30 | Giê-rê-mi

Ê-sai 29:13

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn