VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Ê-sai 42 | Giê-rê-mi

Ê-sai 41:17

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn