VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 48 | Ê-sai 49 | Ê-sai 50 | Giê-rê-mi

Ê-sai 49:16

49 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn