VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 49 | Ê-sai 50 | Ê-sai 51 | Giê-rê-mi

Ê-sai 50:4-5

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. 5 Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giựt lùi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn