VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 52 | Ê-sai 53 | Ê-sai 54 | Giê-rê-mi

Ê-sai 53:7

53 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn