VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 61 | Ê-sai 62 | Ê-sai 63 | Giê-rê-mi

Ê-sai 62:5b

62 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn