VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 10 | Giê-rê-mi 11 | Giê-rê-mi 12 | Ca-thương

Giê-rê-mi 11:7

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng ta!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn