VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 13 | Giê-rê-mi 14 | Giê-rê-mi 15 | Ca-thương

Giê-rê-mi 14:17

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ngươi khá bảo cho chúng nó lời nầy: Mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi; vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn