VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 48 | Giê-rê-mi 49 | Giê-rê-mi 50 | Ca-thương

Giê-rê-mi 49:23-27

49 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Về Đa-mách. Ha-mát và Ạt-bát đều bị hổ thẹn; vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy: biển đang đau đớn, không yên lặng được. 24 Đa-mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn, sự run rẩy đã bắt lấy nó: sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó, như đàn bà đang đẻ. 25 Vậy người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen, là thành làm sự vui vẻ cho ta? 26 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Bởi vậy, trong ngày đó, những kẻ trai trẻ nó sẽ ngã trong các đường phố nó, mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. 27 Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách, nó sẽ thiêu hủy các cung điện Bên-Ha-đát.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn