VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 1 | Giô-na 2 | Mi-chê

Giô-na 1:12

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn