VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Áp-đia | Giô-na 1 | Giô-na 2 | Mi-chê

Giô-na 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Người trả lời rằng: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn