VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 1 | Mi-chê 2 | Na-hum

Mi-chê 1:8-9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng, và rên siếc như chim đà. 9 Vì vết thương của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn