VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 1 | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 2:17

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình; các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy; bằng chẳng vậy, thì nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn