VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Mác

Ma-thi-ơ 10:31

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn