VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Mác

Ma-thi-ơ 10:8

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn