VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Mác

Ma-thi-ơ 13:44-45

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. 45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn