VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Mác

Ma-thi-ơ 13:58

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

58 Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn