VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Mác

Ma-thi-ơ 13:7

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn