VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 14 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 15 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 16 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:8

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nhưng khá sè tay mình ra, cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn