VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 30 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn