VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 9 | Mác 10 | Mác 11 | Lu-ca

Mác 10:27

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn