VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 12 | Mác 13 | Mác 14 | Lu-ca

Mác 13:11

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn