VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 3 | Mác 4 | Mác 5 | Lu-ca

Mác 4:26

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn