VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 7 | Mác 8 | Mác 9 | Lu-ca

Mác 8:36

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

36 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn