VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Giăng

Lu-ca 10:26-27

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? 27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn