VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:37

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn