VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Giăng

Lu-ca 3:2

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn