VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Giăng

Lu-ca 3:21

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn