VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:14

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn