VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:13

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn