VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 3:30

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn