VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 3 | Giăng 4 | Giăng 5 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 4:35

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn