VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 8 | Công-vụ các Sứ-đồ 9 | Công-vụ các Sứ-đồ 10 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 9:6

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn