VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 9 | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 10:13

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn