VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 11:34

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn