VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 1 | 1 Cô-rinh-tô 2 | 1 Cô-rinh-tô 3 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 2:3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn