VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:16

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn