VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:18

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn